Byggplåt

 • Skivtäckning och bandtäckning
 • Plåtpanna med läktning
 • Korrigerad plåt i olika utförande från trp 20 till bärlag.
 • Ränna och rör i olika format och kulör.
 • Fönster och dörr inklädnader i olika material och färger.
 • Skorstensinklädnad hel eller delvis i valfritt material och kulör.
 • Väderskydda din skorstenskrona i valfri kulör
 • Vindskiva och taksprång.
 • Montering av uppstigningslucka.
 • Gavelinklädnad i panel liknade plåt i aluminium valfri kulör.
 • Tillverkning av olika plåtprofiler för egen montering.

Pappläggning

 • Slät täckning med skiffergrå takpapp
 • Slät täckning med kristallsvart takpapp.
 • Listtäckning med fotränna eller hängränna.
 • Isolering av bärlag .
 • Uppbyggnad av takfall med kil på platta tak.
 • Läggning av tätskickt på betong / sipporex tak.

Betong  och tegelpannor

 • Avrivning samt omläggning av takpannor i valfri kulör.
 • Läkt och underlagspapp bytes.
 • Container vid rivning på våra eller era egna objekt.
 • Ställning upprättas för våra eller egna projekt.

Taksäkerhet

 • Montering av takbryggor
 • Takstegar , Väggstegar
 • Snörasskydd
 • Uppstigningsskydd
 • Livlinefäste
  På alla tänkbara tak

Övriga arbeten

 • Montering av Velux takfönster.
 • Brädning eller renovering av råspont .
 • Mindre trä/ byggarbeten och måleri.
 • Målning av plåttak.